De 11 børn minus Line: Olav, Hans Jørgen, Kresten Peder/KP, Holger, Reinholdt, Betty/Tulle, Inger/Søster, Ebba, Kristine (mor), Lone og Kaja