Holger 1921-1991. Overtager Kirkely efter Nikolaus & Kristine 1953