Nikolaus nr. 2 fra v. med brødrene Jakob, Lars og Magnus